Soll & Haben, s.r.o.

Kvetná 694/24
900 55 Lozorno

Tel: 0918 190 729
E-mail: jezova (at) soll-haben.sk

IČO: 44597649
DIČ: 2022759871

Vedenie jednoduchého účtovníctva

 • spracovanie dokladov
 • overovanie dokladov aj z daňového hľadiska
 • vedenie peňažného denníka
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • DPH priznanie
 • ročná účtovná závierka
 • daňové priznanie fyzických osôb
 • vypracovanie knihy jázd
 • rekonštrukcia účtovníctva

Vedenie podvojného účtovníctva

 • účtovanie podľa IFRS
 • spracovanie dokladov
 • overovanie dokladov aj z daňového hľadiska
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia pohľadávok a záväzkov
 • evidencia majetku
 • DPH priznanie
 • ročná účtovná závierka
 • daňové priznanie FO a PO
 • vypracovanie knihy jázd
 • rekonštrukcia účtovníctva

Učtovné a ekonomické poradenstvo

 • poradenstvo pri zavádzaní účtovníctva
 • poradenstvo pri spracovaní účtovnej závierky

Klientov informujeme o aktuálnych zmenách zákonov a upozorňujeme na prípadný dosah na ich činnosť.

Ďalšie služby

 • spracovanie miezd
 • výplatné listiny
 • mzdové hlásenia
 • bankové príkazy na úhradu miezd pracovníkom, poistným fondom a odvod dane
 • potvrdenia o príjmoch
 • výpočty nemocenských dávok
 • evidencia dovolenky
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • podklady pre účtovníctvo
 • mzdové a evidenčné listy
 • pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov
 • dohody o hmotnej zodpovednosti